TPT

SHAFTS

 

ผลลัพธ์จากการทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตติ้ง

ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าก้าน TPT ช่วยให้นักกอล์ฟ

ตีโดยจุด Sweet Spot บ่อยครั้งมากขึ้น นั่นไม่ได้แค่ช่วย

เพิ่มระยะการตีเท่านั้น แต่ยังให้ความแม่นยำ

มากขึ้นอีกด้วย

ก้าน TPT ใช้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติเรียกว่า

“Continuous Fiber” ช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิต

เพื่อให้ได้ก้านที่แข็งแกร่งและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดช่วยให้ก้าน TPT มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งผลให้นักกอล์ฟตีโดน Sweet Spot ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

CONTACT

CALL US
083 977 3987

LOCATION
Rama 3 Driving Range
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟพระราม 3

LINE
@regenesisgolf

BUSINESS HOURS
วันธรรมดา 08:30 - 22:30 น.